Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

У навчальному посібнику розкриті основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визначених законом юрисдикційних органів, в тому числі у примусовому порядку. Про­аналізовано інститути виконавчого провадження, які складають його систему, у тому числі загальні правила здійснення виконання, особ­ливості проведення виконавчих дій у грошових, речових та особистих зобов'язаннях. Окреслено правовий статус учасників виконавчого про­вадження, способи забезпечення захисту їхніх прав, участь суду у процесі виконання рішень. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться процесуальним порядком за­хисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.

<< | >>
Глава 1. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 2. ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 3. ПІДСТАВИ ВИКОНАННЯ. ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ ;
Глава 4. СУБ'ЄКТИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ВИКОНАВЧИХ ПРАВОВІДНОСИН)
Глава 5. СТАДІЇ ВИКОНАВЧОГО і ПРОВАДЖЕННЯ
6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
Глава 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГ­НЕННЯ НА ОКРЕМІ ВИДИ МАЙНА
Глава 8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 9. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ У НЕМАЙНОВИХ СПРАВАХ
Глава 10. ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 11. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Книги и учебники по дисциплине Виконавче провадження України:

  1. В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с. - 2014 год
  2. В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін.. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ / Уклад.: В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України,2010. – 52 с. - 2010 год
  3. Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с. - 2002 год