В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін.. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ / Уклад.: В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України,2010. – 52 с.. 2010

<< | >>
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ”
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Книги и учебники по дисциплине Виконавче провадження України:

  1. В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с. - 2014 год
  2. Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с. - 2005 год
  3. Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с. - 2002 год