О. І. Антонюк. Цивільне процесуальне право України. Лекції. 2012

| >>
Тема 1. Загальнотеоретичні проблеми цивільного процесуального права.
Тема 2. Проблемні підсудності цивільних справ і цивільної юрисдикції.
Тема 3. Проблеми статусу учасників цивільного процесу.
Тема 4. Проблеми ефективності процедур цивільного судочинства
Тема 5. «Проблеми перегляду рішень в апеляційному та касаційному порядку»

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

  1. М.В. Амельченко. ЛЕКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ. Донецк - 2010 - 2010 год
  2. КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008 - 2008 год
  3. С.С. Бичкова. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посіб­ник / За заг. ред. С. С. Бичкової.- К.,2006.- 384 с. - 2006 год
  4. Андрушко Анатолій Васильович. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2002 - 2002 год