КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008. 2008

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Науковий керівник – Кройтор Володимир Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент

<< | >>
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДУ ЯК ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОЗДІЛ 2 СКЛАД СУДУ І ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗДІЛ 3 ІНСТИТУТ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СУДУ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СУДОЧИНСТВА
ДОДАТКИ

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

  1. О. І. Антонюк. Цивільне процесуальне право України. Лекції - 2012 год
  2. М.В. Амельченко. ЛЕКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ. Донецк - 2010 - 2010 год
  3. С.С. Бичкова. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посіб­ник / За заг. ред. С. С. Бичкової.- К.,2006.- 384 с. - 2006 год
  4. Андрушко Анатолій Васильович. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2002 - 2002 год