Андрушко Анатолій Васильович. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2002. 2002

Спеціальність 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Науковий керівник Штефан Михайло Йосипович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України

<< |
Розділ 1. Диспозитивність як принцип цивільного процесуального права України
Розділ 2 Реалізація принципу диспозитивності у цивільному процесуальному праві.
Розділ 3. Співвідношення принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права України

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

  1. О. І. Антонюк. Цивільне процесуальне право України. Лекції - 2012 год
  2. М.В. Амельченко. ЛЕКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ. Донецк - 2010 - 2010 год
  3. КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008 - 2008 год
  4. С.С. Бичкова. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посіб­ник / За заг. ред. С. С. Бичкової.- К.,2006.- 384 с. - 2006 год