Гринько С.В.. Правові аспекти приватизації земель: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ,2008. – 58 с.. 2008

Навчально-методичний посібник “Правові аспекти приватизації земель” розрахований на студентів Київського університету права з метою організації навчального процесу студентів, сприяння комплексному та повному оволодінню теоретичними знаннями і практичними навичками з питань приватизаційної діяльності у земельно-правовій сфері. Посібник відповідає вимогам і стандартам Вищої школи, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Він включає в себе навчально-тематичний план, програму курсу «Правові аспекти приватизації земель», що містить розгорнутий перелік основних питань за темами лекцій, навчальний план практичних занять, перелік тем рефератів, контрольних робіт, завдання до самостійної роботи, перелік питань на залік, базові терміни і поняття, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник “Правові аспекти приватизації земель” розрахований на магістрів Київського університету права НАН України.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Земельне право України:

  1. Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування - 2016 год
  2. Лекції по земельному праву - 2012 год
  3. Н.С. Гавриш. ПРАВОВА ОХОРОНА ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ Одеса 2008 - 2008 год
  4. Ігнатьєв С.Є., Черваньов І.Г., Чорногор Т.С.. Прозора земля: навчальний посібник / І.Г. Черваньов. – Х.,2008. – 200 с. - 2008 год
  5. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М.. Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. Львів 2006 - 2006 год
  6. Гетьман А.П та ін.. Земельний кодекс України. — X., 2002. — 600 с. - 2002 год