Вінник О.М., Щербина В.С.. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. В.С.Щербини. -К.,2000. -544с.. 2000

іонерного права. В ньому на підставі аналізу нормативно- правових актів та спеціальної літератури висвітлюються основні питання створення, функціонування та припинення діяльності акціонерних товариств, а також особливості регулювання корпоративних (внутрішньофірмових) відносин у цих товариствах та специфіка застосування акціонерної форми в процесі корпоратизації, приватизації, при здійсненні банківської, інвестиційної, біржової діяльності тощо. Для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, працівників органів державної влади та управління й органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів акціонерних товариств, акціонерів, широкого кола читачів, котрих цікавлять правові аспекти акціонерної форми господарювання, в т. ч. питання інвестування в акціонерні товариства.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК - 2005 год
  2. Кибенко Е.Р.. Корпоративное право: Учебное пособие.-Харьков,1999. -480с. - 1999 год