Житлове право України в схемах. 2016

| >>
Тема №1 ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇЙИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА ТА ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА
Тема 2 СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ
Тема № 3 ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Тема 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ЖИТЛОІ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Тема № 7 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Тема № 8 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОВИМИ ЖИТЛОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ТА ГУРТОЖИТКАМИ
Тема № 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ У БУДИНКАХ ЖЙТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ ТА МЖК
Тема 10. Правочини з житлом.
Тема № 11 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Тема №12 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Книги и учебники по дисциплине Житлове право України:

  1. Пакет документів по діяльності ОСББ - 2006 год