Завгородня Владислава Миколаївна. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2004. 2004

Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Науковий керівник: академік Шемшученко Ю.С.

<< |
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
2.3. Проблеми ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства

Книги и учебники по дисциплине Екологічне право України:

  1. М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с. - 2015 год
  2. Третяк Тарас Олексійович. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2011 - 2011 год
  3. Сурілова O.O,. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. — 0 ,2010. — 220 c. - 2010 год
  4. Мачуська І.Б.. Екологічне право : Навч. посіб. / І. Б. Мачуська. — К. : КНЕУ,2009. — 301, [31] с. - 2009 год