Мачуська І.Б.. Екологічне право : Навч. посіб. / І. Б. Мачуська. — К. : КНЕУ,2009. — 301, [31] с.. 2009

Навчальний посібник «Екологічне право» укладений відповідно до чинного законодавства України, згідно із програмою курсу екологічного права. У посібнику розглянуто питання теорії екологічного права, екологічних прав і обов’язків громадян, правового регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій, екологічної безпеки, правової охорони та використання земель, лісів, вод, надр, тваринного та рослинного світу, атмосферного повітря, міжнародного та європейського права навколишнього середовища. Навчальний посібник з екологічного права розрахований на студентів юридичних ВНЗ, аспірантів та викладачів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться питаннями екологічного права.

<< | >>
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН
ПРАВО ВЛАСНОСТІ І ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРАВОВА ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ ВОД
ПРАВОВА ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ
ПРАВОВА ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ НАДР
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
НАДЗВИЧАЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИТУАЦІЇ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА * У

Книги и учебники по дисциплине Екологічне право України:

  1. М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с. - 2015 год
  2. Третяк Тарас Олексійович. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2011 - 2011 год
  3. Сурілова O.O,. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. — 0 ,2010. — 220 c. - 2010 год
  4. Завгородня Владислава Миколаївна. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2004 - 2004 год