Ярова Л.Г.. Бухгалтерський облік. 2007

Бухгалтерський облік - це процес безперервного виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації у вартісному вигляді про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

<< | >>
Лекція 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти.
Лекція 2: Метод бухгалтерського обліку
Лекція 3. Система бухгалтерського обліку
Лекція 4. Облік грошових коштів.
Лекція 5. Облік інвестицій
Лекція 6. Облік необоротних активів
Лекція 7. Облік запасів
Лекція 8. Облік готової продукції, товарів та реалізації.
Тема 9. Облік оплати праці, розрахунків з персоналом та соціального страхування
Лекція 10. Облік власного капіталу
Лекція 11. Облік зобов’язань
Лекція 12. Облік доходів , витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
Лекція 13. Фінансова звітність.

Книги и учебники по дисциплине Основы бухгалтерского учета:

 1. Кондраков Н. П.. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект,2011. — 504 с. - 2011 год
 2. Я. В. Соколова. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / под Б94 ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Магистр,2009. — 479 с. - 2009 год
 3. Илья Мельников. Бухгалтерский учет,2009.- 304 с. - 2009 год
 4. А.Б.Тепляков. 1 000 БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК (С КОММЕНТАРИЯМИ) - 2009 год
 5. ЧАЙКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ) - 2007 год
 6. Юлия Анатольевна Дараева. Теория бухгалтерского учета.Шпаргалки - 2007 год
 7. В. Р. Банк, А. А. Солоненко, Т. А. Смелова, Б. А. Карташов. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в системе финансового управления В. Р. Банк, А. А. Солоненко, Т. А. Смелова, Б. А. Карташов : Учеб. пособие / ВолгГТУ. - Волгоград,2006. - 84 с. - 2006 год
 8. Соколова Е.С., Егорова Л.И., Арабян К.К.. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ: Учебно-практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.,2006. - 136 с. - 2006 год
 9. Ефремова Анна Алексеевна. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского учета расходов Ефремова Анна Алексеевна . — М.: Вершина,2006. - 208 с. - 2006 год
 10. Слезингер Ю.В.. Шпаргалка по бухгалтерскому учету; учеб. пособие. - М.: ТК Велби,2005. - 64 с. - 2005 год
 11. Камышалов Петр Иванович. Бухгалтерский финансовый учет: Учебникдля студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бух галт. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/П.И. Камы- шанов, А.П. Камышанов. — 2-е изд., испр. и доп. — M.:,2005. 656 с. - 2005 год
 12. О.В. Шустова. Классификация счетов бухгалтерского учета / Авт.-сост. О.В. Шустова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2004. 32 с. - 2004 год
 13. Алексеева Г.Н.. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2004. 164 с. - 2004 год
 14. Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы. — СПб.: БХВ-Петербург,2003. - 320 е.: ил. - 2003 год