Звіти Державного казначейства

Державним казначейством України для зарахування всіх платежів, у тому числі плати за землю до бюджетів, щорічно, згідно з Законом України про державний бюджет на відповідний рік та наказом Міністерства фінансів України про затвердження бюджет­ної класифікації, відкриваються рахунки в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (районів) та кодів класифікації доходів бюджету, на які платники плати за землю повинні перераховувати відповідні кошти.

Інформація про реквізити до платників податків доводиться органами державної податкової служби шляхом їх розміщення на дошці податкових оголошень, установленій на доступному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу.

До державної податкової служби органи казначейства пере­даються:

o звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю (у розрізі районних);

o відомість розподілу надходжень від земельного податку та орендної плати за землю, які надійшли на аналітичні рахунки, між рівнями місцевого бюджету;

o відомість розподілу коштів, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету;

o виписки з банківських рахунків платників земельного податку та орендної плати за землю у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Органи державної податкової служби обробляють документи в АІС щоденно (загальним підсумком за день та наростаючим підсумком з початку року) з метою підготовки інформації: для формування облікових карток платників; контролю податкових надходжень та виконання планів; заінтересованих органів державного управління.

Облікові картки платників включають у себе перелік операцій стосовно адміністрованих податків зі вказівкою на термін їхнього проведення. До облікових операцій відносять:

· нараховано або зменшено;

· сплачено/повернуто;

· недоїмка;

· переплата;

· сума пені;

· початок періоду нарахування пені;

· кінець періоду нарахування пені;

· сплачено/повернуто пені;

· залишок;

· усього внесено з початку року.

З метою узгодження інформаційних баз та перевірки їх даних органи державної податкової служби та казначейства щомісяця проводять звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації, у тому числі від сплати земельного податку та орендної плати за землю. Крім того, не менше ніж раз на квартал працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності проводиться вибіркова перевірка правильності проведених операцій в особових рахунках платників.

3.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Звіти Державного казначейства:

 1. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства: А) місячна звітність Б) квартальна звітність В) річна звітність
 2. 4. Організаційна структура Державного казначейства України
 3. 2.3. Облік фінансування через органи Державного казначейства
 4. 5. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства
 5. Тема 1. Державне казначейство в системі органів управління фінансами України
 6. 2.4. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства
 7. 5.3. Вплив державного кредиту на державний борг та економіку країни
 8. Лекція 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
 9. Глава 11. Державний кредит і державний борг
 10. 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?
 11. 3. Сутність діяльності та функції казначейства