Землі природоохоронного (природно-заповідного) призначен­ня — це:

• природні території та об'єкти - природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;

• штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характеру функціонування природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків визначаються у положеннях про них, які затверджуються:

— Центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значен­ня;

— органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення є юридичними особами.

Ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки місце­вого значення та парки-иам'ятки садово-паркового мистецтва, відповідно до законодавства України, можуть бути визнані юридичними особами.

У разі зміни форм власності на землю, на якій розміщуються заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, землевласники зобов'язані забез­печувати режим їх охорони і збереження з відповідною пере­реєстрацією охоронного зобов'язання.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Землі природоохоронного (природно-заповідного) призначен­ня — це::

 1. § 4. Ринок землі та природних ресурсів
 2. Глава IIIУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
 3. Ринок землі. Рента
 4. Обіг грошей держав, до яких входили землі України
 5. Призначення фінансових ринків
 6. Тема №1: Суть і призначення фінансів. Фінансова система України.
 7. 1. Призначення і роль бюджету держави.
 8. 7. Призначення та роль фінансів.
 9. 3. Економічна сутність податків та їхнє призначення.
 10. Валютні системи, їх призначення
 11. 3. Призначення і структура фінансового ринку.
 12. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
 13. Комерційні банки: поняття, призначення, класифікація
 14. Валютні системи : поняття, структура, призначення.
 15. 1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
 16. Неизвестный7dfgs7. Суть і призначення фінансів. Фінансова система України. 2013, 2013