Землі житлової та громадської забудови використовуються:

• громадянами-власниками приватних, багатоквартирних жи­лих будинків, господарських будівель і тараненого будівництва -на правах власності чи користування;

• недержавними суб'єктами господарювання, у власності яких перебувають житлові будинки або об'єкти громадської забудови, - на правах власності чи користування;

• організаціями, які здійснюють управління жилими будин­ками або об'єктами громадської забудови державної (комунальної) власності, - на правах користування.

Використання ними земель здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриман­ням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна докумен­тація, яка визначає принципові рішення з розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

План земельно-господарського устрою населеного пункту складається на основі генерального плану і затверджується відповідною місцевою Радою народних депутатів. Він використо­вується для обґрунтування, розробки і подальшої реалізації на землях населеного пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання, охорони та захисту від руйнівних процесів тощо.

Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташо­вані будівлі житлової та громадської забудови, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.

4.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Землі житлової та громадської забудови використовуються::

 1. 33. Які критерії використовують для визначення кредитоспроможності позичальника у разі споживчого кредитування?
 2. Ринок землі. Рента
 3. § 4. Ринок землі та природних ресурсів
 4. Обіг грошей держав, до яких входили землі України
 5. 53. Дайте загальну характеристику іпотечного кредиту.
 6. § 1. Особливості господарства первісної доби, основні риси її періодизації
 7. Транзитні рахунки
 8. Ринок природних ресурсів та його рівновага
 9. Вимірювання інфляції
 10. § 3. «Прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві
 11. § 3. Економічний розвиток північноамериканських колоній
 12. Ресурси комерційного банку
 13. § 2. Господарство раннього середньовіччя
 14. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Запаси готівки