1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Це Положення розроблено з метою забезпечення об'єктив­ного і своєчасного вирішення земельних спорів у місті (селі, селищі)_________ _____________________ відповідно до діючого законодавства.

1.2.Положення розроблено на підставі вимог:

- Конституції України;

- Земельного кодексу України;

-ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закону України "Про оренду землі";

- інших нормативних документів.

1.3. Органом, що вирішує земельні спори в місті (селі, селищі)

______________________________________, є виконавчий комітет ____________________________ _____________________ ради, якому _______________________

радою делеговані повноваження по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства (рішення ___________ ради № ________ від _______ ). Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при виконавчому комітеті ради створюється Комісія по вирішенню земельних спорів (далі - комісія).

1.4. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі непарної кількості членів комісії.

1.5. Кількісний та персональний склад комісії затверджується відповідним рішенням ради.

1.6. До складу комісії обов'язково входять: голова ради (заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради) - голова комісії, представник міського (районного) управління (відділу) земельних ресурсів, начальник (представник) управління (відділу) містобудування та архітектури, начальник юридичного відділу (юрист) виконкому та інші члени комісії.

1.7. У роботі комісії можуть брати участь депутати ради, природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, управлінь і служб виконкому.

1.8. Засідання комісії є правочинними, якщо в них беруть участь 2/3 членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.5 Поло­ження.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. 12. Загальні положення управління фінансами.
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
 5. § 1. Загальні положення визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 7. 9.1. Поняття й загальні положення спадкового права зарубіжних країн (континентальної та англо-американської правових систем)
 8. Розділ 1. Загальні теми фінансового менеджменту
 9. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
 11. Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
 12. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 13. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку
 14. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 15. 12.2.5. Загальні питання фінансового розвитку країн Латинської Америки
 16. Загальні засади контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.
 17. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку План семінарського заняття
 18. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку Контрольні запитання і завдання