4. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

4.1.Виконання рішення виконавчого комітету здійснюється виконавчим комітетом __________________________________ради.

4.2.Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

4.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного

законодавства.

4.4. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений _____________ радою або місцевим судом.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затверд­ження _______________________________________ радою.


Додаток Б

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 4. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ:

 1. Глава 29 ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
 2. § 2. Порядок звернення судових рішень до виконання
 3. 3. Організація роботи щодо виконання Державного бюджету за видатками
 4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 6. § 1. Загальні положення визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
 7. § 2. Порядок подання Клопотання про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення іноземного суду
 8. Глава 31 ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 9. § 3. Розгляд Клопотання про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення іноземного суду
 10. § 5. Судовий контроль за виконанням судових рішень
 11. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента