Відомості державного земельного кадастру є державним інформаційним ресурсом.

Дані державного земельного кадастру використовуються як джерело інформаційного обміну відомостями при управлінні земельними ресурсами та здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, спеціальної реєстрації або обліку окремих видів нерухомого майна, природних ресурсів та інших об'єктів. На основі цих відомостей органи, що здійснюють ведення земельного кадастру, а також органи, які проводять реєстрацію (облік) нерухомого майна, природних ресурсів та управляють ними, координують свою діяльність у частині інформаційної і технологіч­ної взаємодії.

На рівні підприємств, установ та організацій ведеться облік кількості (тобто площ і складу земельних ділянок відповідно до категорій земель) та якості земель (за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем забруднення). Для цього слугують земельно-кадастрові книги.

Облік на рівні села, селища, міста та району включає процедури перевірки повноти і правильності відомостей про земельні ділянки, надання їм кадастрового номера, нанесення меж земельних ділянок на черговий кадастровий план, занесення даних про земельні ділянки в поземельні книги, які містить відомості щодо кожної земельної ділянки стосовно її:

> кадастрового номера;

> місця розташування, меж, цільового призначення, площі та інших характеристик;

> кадастрового плану;

> грошової оцінки;

> правового режиму, обмежень та обтяжень;

> власника (користувача).

Крім поземельної книги, у селах, селищах, містах і районах ведуться книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Запитання для самоконтролю

1. Що являє собою державний земельний кадастр?

2. Яка мета створення та функціонування земельного кадастру?

3. Хто є суб'єктами і які об'єкти земельного кадастру?

4. Які основні кадастрові відомості?

Література

Основна

5.1. Земельний кодекс України від 10.25.2001 р. № 2768-ІП // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Додаткова

5.2. Грибнак К. Коментар до наказів Держкомзему України // Консультант. - 2006. - № 18, 19.


Лекція № 6

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Відомості державного земельного кадастру є державним інформаційним ресурсом.:

 1. 5.3. Вплив державного кредиту на державний борг та економіку країни
 2. Лекція 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
 3. Глава 11. Державний кредит і державний борг
 4. 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?
 5. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства: А) місячна звітність Б) квартальна звітність В) річна звітність
 6. Земельный кадастр
 7. § 78. Кадастр земельный (люстрация и регулирование), домовый и промысловый
 8. 5.1.4. Государственный земельный кадастр как экономико-правовая система функционирования объектов недвижимости
 9. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 10. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 11. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 12. 2.  Принципи організації державних витрат
 13. Державний банк
 14. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
 15. Тема 9. Державний кредит