Види оцінки земель.

Законом [10.1] регламентовано існування декількох видів оцінки — бонітування ґрунтів, економічної і грошової, кожен з яких має своє призначення.

Під бонітуванням ґрунтів розуміється порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, що вирощуються у конкретних природно-кліматичних умовах. Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та основою подальшого проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь; вони враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначен­ня проводиться не рідше як один раз на 7 років.

Економічна оцінка земель — це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарст­вах, а також як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефектив­ність їх використання та дохідність з одиниці площі. Дані з економічної оцінки земель є основою при:

— проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

— аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами;

— визначенні економічної придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур.

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз на 5-7 років.

Грошова оцінка земельних ділянок, залежно від призначення та порядку проведення, може бути нормативною і експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил. Експертна грошова оцінка здійснюється задля визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав.

Призначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок полягає у тому, що за її результатом визначається:

• земельний податок;

• державне мито при міні, спадкуванні та даруванні;

• орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності;

• втрати сільськогосподарського і лісогосподарського вироб­ництва;

• показники та механізми економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільсько­господарського призначення проводиться не рідше як один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше як один раз на 7—10 років.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

• відчуження та страхування земельних ділянок, які належать до державної або комунальної власності;

• застави земельної ділянки;

• визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвести­ційного проекту на земельні поліпшення;

• визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі, якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

• визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (під­приємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

• виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

• відображення вартості земельних ділянок та права користу­вання земельними ділянками у бухгалтерському обліку;

• визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

• рішення суду.

1.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Види оцінки земель.:

 1. Доходність фінансових активів: види та оцінка
 2. 5.1.5. Охрана земель. Экологические ограничения землепользования
 3. 6. Бюджеты земель и общин Германии
 4. 3.6 Оценка ущерба от загрязнения почв и земель
 5. 8.2.3. Бюджети земель і общин ФРН
 6. 2.6.2. Оценка эффективности использования городских земель
 7. 5.2.4. Повышение эффективности использования городских земель
 8. 5.2.5. Методы оценки земель
 9. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 10. Самочинный захват земель — давняя американская традиция
 11. Шингель Н.А.. Правовой режим земель в Республике Беларусь. Курс лекций. – Мн.: ГИУСТ БГУ,2006., 2006