Угода купівлі-продажу земельної ділянки,

що перебуває у приватній власності, передбачає, що одна сторона-продавець передає (зобов'язується передати) земельну ділянку у власність другій стороні-покупцеві; у свою чергу, покупець приймає (зобов'язується прийняти) її і сплачує за це певну грошову суму. Угода оформлюється відповідним договором обов'язково у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню і держав­ній реєстрації.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки містить такі обов'язкові складові (додаток Б):

• предмет договору;

• ціну та умови оплати земельної ділянки;

• обов'язки сторін;

• порядок розгляду спорів;

• інші умови.

Предметом договору є земельна ділянка певних: площі, призначення та місця розташування. Ціна та умови оплати земельної ділянки встановлюються за згодою сторін угоди. їх обов 'язки полягають у тому, що угода має здійснитися у визначений сторонами термін і за обумовленою ціною. Крім того, продавець має попередити покупця про права третіх осіб на земельну ділянку (права наймача, право іпотеки); а у разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни або взагалі розірвання договору.

Стосовно інших умов, то вони полягають у тому, що невід'ємною частиною договору купівлі-продажу є такі документи стосовно земельної ділянки:

> державний акт на право власності;

> довідка про нормативну грошову оцінку;

> довідка про обтяження та обмеження;

> акт про експертну грошову оцінку.

Якщо на земельній ділянці розміщено житловий будинок (будівля, споруда) і саме він є предметом купівлі-продажу, то до покупця переходить право власності на землю у розмірах, встановлених договором, які можуть не відповідати загальній площі земельної ділянки. Якщо договором розмір земельної ділянки не визначений, до покупця переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята поліпшенням і необхідна для його обслуговування; така саме норма застосовується для випадку, коли предмет купівлі-продажу розміщений на земельній ділянці, наданій у користування.

3.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Угода купівлі-продажу земельної ділянки,:

 1. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 2. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 3. § 7. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін
 4. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: загальна характеристика, перспективи та правові наслідки підписання. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. Одеса-2014, 2014
 5. ТЕМА II. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОДАЖИ
 6. 5.6. Влияние объема продаж на изменение прибыли от продаж
 7. Тема IX. ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ ПРОДАЖИ ПОСЛЕ ПРОДАЖ
 8. Вопрос 17. Продажа иностранной валюты. Обязательная продажа валютной выручки
 9. Анализ влияния объема продаж на изменение прибыли от продаж.
 10. Продажа — это не манипулирование, продажа — поиск и нахождение гармонии
 11. Персональные продажи и специфика деятельности агента по продажам
 12. Регламент установления (изменения) курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты, покупки (оплаты) и продажи платежных документов в иностранной валюте за счет средств граждан Общие положения
 13. 6.2. Факторный анализ себестоимости продаж. Влияние себестоимости на величину прибыли от продаж Факторный анализ себестоимости прода
 14. §7. Комиссионные операции. — Переводная операция. — Инкассовая операция. — Товарные аккредитивы. — Покупка и продано ценных бумаг. — Эмиссия ценных бумаг. — Проблема „регуляр- ных“ и „иррегулярных" операций банков. — Комиссионная покупка и продажа товаров. — Покупка и продажа драгоценных металлов и иностранной валюты. — Торговля иностранными девизами. — Другие комиссионные операции.
 15. Бюджет продаж
 16. Личные продажи