ТЕМА: ПРАВОЧИНИ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

ПЛАН

1. Загальна характеристика правочинів переходу права приватної власності на землю

2. Купівля-продаж землі

3. Міна, дарування та пожертва земельних ділянок

1. Як вже зазначалося, право приватної власності на землю одержується у процесі її приватизації. Поряд з цим воно набу-вається також за цивільно-правовими угодами, а саме:

• купівлі-продажу;

• міни;

• дарування;

• пожертви;

• успадкування.

Порядок укладання названих угод визначається Цивільним кодексом України [7.1].

Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.

Основні умови угод такі:

> назви сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);

> вид угоди;

> предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);

> посилання на документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

> відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;

> відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);

> договірна ціна;

> зобов'язання сторін.

Угоди про перехід права власності на земельні ділянки вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення.

Право приватної власності на землю пов'язане з правом на продукт, що породжує земля, — урожаєм сільськогосподарських культур, а також із правом на земельні поліпшення.

На реалізацію права приватної власності існують певні юридичні обмеження:

> розпорядження землею не повинно завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства;

> господарська діяльність на землі має проводитися таким чином, щоб не погіршувати екологічну ситуацію і природні якості ґрунтів;

> за мотивів суспільної необхідності (за воєнного чи надзви­чайного стану) можливе примусове відчуження приватної землі за умови попереднього і повного відшкодування її вартості.

2.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме ТЕМА: ПРАВОЧИНИ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ:

 1. 6.3. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності
 2. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 3. 6.4. Захист права власності в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах
 4. РЕЧОВІ ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
 5. Економічний зміст власності. Типи і форми власності
 6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 7. § 3. Переход права требования в силу закона
 8. Тема 1.2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
 9. Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування, 2016
 10. 1. Характеристика состояния национальной экономики до перехода к рынку. Необходимость перехода к рынку. Сущность, основные черты переходной экономики. Особенности перехода РБ к рынку
 11. Тема 7. ЦЕНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К РЫНКУ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)
 12. 2.2 Плата за землю
 13. § 2. Переходы от одного металла к другому и причины этого перехода. — Влияние соседства.
 14. 3. Предложение земли и спрос на землю
 15. Тема 1: . 1) БУ, его место в системе хоз. учета. Роль и значение БУ в условиях перехода к рынку.
 16. 4. Типи, форми і види власності.
 17. § 4. Типи, види й форми власності
 18. Тема 3.2 Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый казначейский счет