ТЕМА: АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ПЛАН

1. Справляння земельного податку

2. Адміністрування орендної плати за землю

1. Державним казначейством України для зарахування всіх платежів до бюджетів, у тому числі плати за землю, щорічно відкриваються рахунки в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (районів) та кодів класифікації доходів бюджету, на які платники плати за землю повинні перераховувати відповідні кошти. Інформація про реквізити рахунків доводиться органами державної податкової служби до платників податків шляхом розміщення на дошці податкових оголошень.

Юридичні особи самостійно розраховують суму податкового зобов'язання по земельному податку за рік на підставі даних державного земельного кадастру станом на 1 січня поточного року і подають до 1 лютого податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки. Річна сума земельного податку розбивається на 12 рівних часток і сплачується щомісяця (протягом ЗО днів, наступних за останнім днем звітного місяця), а землекористувачі-виробники товарної сільськогосподарської та рибної продукції сплачують податок два рази на рік рівними частками.

Звітність щодо земельного податку складається за формами та в порядку, затвердженими наказом Державної податкової адміні­страції України "Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби" від 26.10.2001 р.

№ 434 [14.3]. Склад звітних форм включає в себе:

1."Відомості про наявність документів на землю".

2."Звіт про пільги на земельний податок".

3."Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

4. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку".

5. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку".

6. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів" .

7. "Податковий розрахунок земельного податку". Узагальнюючим документом є "Податковий розрахунок земельного податку", а за допомогою додатків розшифровуються та уточнюються показники, що містяться в ньому.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме ТЕМА: АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ:

 1. 2.2 Плата за землю
 2. 3. Предложение земли и спрос на землю
 3. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 4. 4.Синтетичний облік заробітної плати.
 5. 3.Аналітичний облік заробітної плати.
 6. 2.Утримання із заробітної плати.
 7. Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 8. 1.|затр1111 Загальний рівень заробітної плати, її диференціація.
 9. 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах
 10. Сухонос М. К.. Тексти лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 Менеджмент організацій, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / М. К. Сухонос, 3. В. Гончарова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ,2011. - 52 с., 2011
 11. Тема 9. Теорії грошей
 12. Тема 3. Грошовий ринок
 13. Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці