Суб’єкти оцінки земель.

Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути особи (крім тих, що мають непогашену судимість за корисливі злочини), які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво. Вони можуть працювати як самостійно, так і в підпорядкуванні юридичної особи. Оцінювачі не можуть проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:

• земельні ділянки, які підлягають експертній грошовій оцінці, належать суб'єкту оціночної діяльності або оцінювачам, які працюють у його складі;

• оцінювач має родинні зв'язки із замовником оцінки земель­ної ділянки або суб'єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв'язки із замовником;

• земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать засновникам або учасникам суб'єкта оціночної діяльності.

Результати робіт, виконаних суб'єктами оцінки земель, а саме: технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної і комунальної власності у разі їх продажу підлягають державній експертизі.

Запитання для самоконтролю

1.Які чинники впливають на вартість землі?

2.У чому полягає необхідність у проведенні декількох видів оцінки земель?

3.Яке призначення бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель?

4. У яких випадках необхідні результати нормативної грошової, а в яких — експертної грошової оцінки земельних ділянок?

5. Хто має право на проведення оцінки земель?

Література

Основна

10.1. Про оцінку земель: Закон УкраїниМ 1378 від 11.12.2003 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

Лекція № 11

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Суб’єкти оцінки земель.:

 1. Розробка методики комплексної оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва
 2. 3.2. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту.
 3. Об’єкт та суб’єкти кредитних відносин.
 4. 15. Дайте характеристику суб’єктам кредитних відносин?
 5. Суб’єкти
 6. Суд як основний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин
 7. Зміст теми. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями діяльності. Проце
 8. Повноваження суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
 9. 2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 10. § 3. Держава як суб’єкт ринку
 11. § 1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 12. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 13. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками.
 14. 2.Підприємництво: його суть, суб’єкти.