3. Страхування земельної ділянки

- це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів власників земельної ділянки, коли їхні збитки підлягають відшкодуванню страховими компаніями. Таке відшкодування можливе лише тоді, коли власник земельної ділянки став страхувальником, тобто уклав зі страховиком (страховою компанією) договір страхування на випадок настання певної події - страхового випадку, а також сплатив страховий платіж. Коли трапляється страховий випадок, у страховика виникає обов'язок здійснити страхову виплату страхувальнику.

Страхування земельної ділянки оформлюється договором страхування, що являє собою письмову угоду між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі, а страху­вальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

При настанні страхових випадків страхувальник відшкодовує збитки, що настали внаслідок пошкодження земельної ділянки -механічного, забруднення, дії техногенних аварій, що виникли внаслідок:

• пожежі;

• вибуху;

• удару блискавки;

• падіння літальних апаратів;

• дії води;

• стихійного лиха;

• аварії або катастрофи;

• забруднення відходами;

• протиправних дій третіх осіб.

Захист страховки не розповсюджується на шкоду, заподіяну сільськогосподарським угіддям і навколишньому природному середовищу.

Перелічені вище події не визнаються страховиками випадками в разі:

> відмови страхувальника від прав на земельну ділянку;

> забруднення земель або механічного пошкодження родючого шару ґрунту, якщо вони відбулися не внаслідок техногенних аварій, протиправних дій третіх осіб або стихійного лиха;

> дій (бездіяльності) страхувальника, що порушують встанов­лені і загальноприйняті правила та умови експлуатації розміщених на земельній ділянці об'єктів;

> дій страхувальника, що вимагали відповідних навичок і спеціальних дозволів, якщо останні не підтверджені необхідними документами;

> дій (бездіяльності) страхувальника або його працівників у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, а також у стані, в якому вони не могли розуміти значення своїх дій або керувати ними;

> діяльності страхувальника, не пов'язаної з використанням земельної ділянки для цілей, обумовлених у договорі страхування, або використання земельної ділянки не за призначенням;

> спричинення шкоди земельній ділянці за результатом наміру або грубої необережності страхувальника;

> зараження земель карантинними шкідниками і хворобами рослин, заростання чагарником і дрібноліссям.

Запитання для самоконтролю

1.У чому полягає сутність іпотеки?

2.Які істотні умови іпотечного договору?

3.Як здійснюється страхування земельних ділянок?

4.Які події визнаються страховими, а які — ні?

Література

Основна

9.1. Про іпотеку: Закон України від 06.05.2003 р. № 898-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 313.

9.2. Про страхування: Закон України від 03.07.1996 р. Хе 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 18. - Ст. 78.

Лекція № 10

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 3. Страхування земельної ділянки:

 1. 3. Види страхування
 2. СТРАХУВАННЯ.
 3. Лекція 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
 4. 2. Основні поняття страхування
 5. 3.4.3. ЦЕНТРАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ
 6. Розвиток механізму страхування депозитів.
 7. Страхування кредитного ризику
 8. Договір страхування кредитів
 9. 1. Економічна сутність страхування та його види
 10. Тема 8. Страхування та страховий ринок
 11. Встановлення інспекційного стандарту для звернення фінансових установ за страхуванням депозитів.
 12. 4. Медичне страхування: економічна необхідність, значення і види.
 13. Тема 9. Облік оплати праці, розрахунків з персоналом та соціального страхування