2. СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Сторони, що беруть участь у земельному спорі:

· особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну ділянку порушені;

· особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки, з боку якої, на думку заявника, порушені права.

2.2.Сторони, що беруть участь у земельному спорі, корис­туються рівними правами: мають право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів протилежної сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору та оскаржувати його в судовому порядку.

2.3.Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями комісії по своєчасному і правиль­ному розгляду земельного спору.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 2. СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ:

 1. § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки
 2. Обов'язки позичальника:
 3. Обов'язки кредитодавця:
 4. Проблеми цивільного процесуального положення осіб, які беруть участь у справі.
 5. Стороны в гражданском процессе; третьи лица в гражданском процессе; участие в деле представителя; участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц
 6. 25. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы участия, процессуальные права и обязанности.
 7. 94. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. Основания, цель, формы участия, права и обязанности.
 8. 16. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права (общие, специальные) и обязанности сторон.
 9. Билет №34 1. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц (цель, основания, формы участия, их процессуальные права и обязанности).
 10. 93. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания, цель, формы участия, права и обязанности.
 11. 2.2.Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.
 12. 20.Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие.