Розстрочення податкового зобов'язання

- надання платнику бюджетного кредиту на основну суму його податкових зобов'язань (без урахування пені), за якими основна сума кредиту та нараховані на неї відсотки погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом надання такого кредиту. Підставою для розстрочення податкових зобов'язань є надання платником достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

Відстрочення податкового зобов'язання - перенесення сплати основної суми податкового зобов'язання (без урахування пені), за якими основна сума податкових зобов'язань та нараховані на неї відсотки сплачуються рівними частками, починаючи з будь-якого податкового періоду, або одноразово у повному обсязі. Підставою для відстрочення податкового зобов'язання є надання платником достатніх доказів щодо дії обставин непереборної сили, які призвели до виникнення або накопичення податкового боргу або його банкрутства.

Податковий період при сплаті розстрочених (відстрочених) сум земельного податку та орендної плати за землю дорівнює календар­ному місяцю.

Рішення про розстрочення (відстрочення) у межах одного бюджетного року приймається керівником (його заступником) податкового органу, а при більшому терміні - Головою (заступ­ником Голови) Державної податкової адміністрації України за узгодженням з Міністерством фінансів України.

Для розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань платник звертається до підрозділу стягнення податкового боргу органу державної податкової служби з письмовою заявою, у якій зазначаються:

• суми земельного податку та орендної плати за землю, сплату яких просить розстрочити (відстрочити);

• термін розстрочення (відстрочення);

• суми, термін сплати яких ще не настав;

• суми, термін сплати яких вже минув.

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

> аналізу фінансового стану;

> графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

> розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду в місячний термін від дати подання заяви приймається рішення або про розстрочення (відстрочення) податкового зобов'язання, або про відмову.

Рішення про розстрочення (відстрочення) податкового зо­бов'язання складається у двох примірниках: перший - для платника земельного податку та орендної плати за землю, другий - для органу державної податкової служби. Якщо воно приймається органом державної податкової служби вищого рівня, то виписується у трьох примірниках: перший - для платника податку, другий - для органу державної податкової служби за місцем реєстрації (обліку) такого платника податків, третій для органу державної податкової служби, який приймає рішення.

Якщо за період терміну дії розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань вносяться зміни або доповнення до бюджетної класифікації України з плати за землю, то вони відображаються у доповненнях до договору про розстрочення (відстрочення).

Договір про розстрочення (відстрочення) сплати земельного податку (додатки І, И, К, Л) та орендної плати за землю може бути достроково розірвано:

• з ініціативи платника - при достроковому погашенні суми податкового зобов'язання;

• з ініціативи податкового органу - у разі, якщо:

> з'ясовано, що інформація, надана платником при укладенні договору виявилася недостовірною, неповною або перекрученою;

> платник накопичує новий податковий борг, тобто не сплачує поточних платежів до бюджету після укладення договору;

> платник не сплачує чергової частки розстроченої (відстро­ченої) суми та нараховані на неї відсотки.


5.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Розстрочення податкового зобов'язання:

 1. Основне зобов'язання
 2. Клас 5 «Довгострокові зобов'язання»
 3. Зобов'язання
 4. 4. Облік податкових зобов язань
 5. 7.2. Множинність та зміна осіб у зобов’язаннях. Припинення зобов’язань
 6. Розв’язання№22
 7. Рішення|розв'язання| до |задачі| № 9
 8. Рішення|розв'язання| до завдання|задачі| № 10
 9. § 4. Відстрочення, розстрочення і зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати. Повернення судових витрат
 10. Класифікація зобов’язань
 11. 4.6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
 12. 10.6. Державна податкова служба в РФ
 13. Тема 3. Податкова політика держави
 14. Податки. Податкова система України
 15. 8.2. Податкова і соціальна звітність бюджетних установ