Плата за землю сплачується юридичними особами

щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця (землекористувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та рибної продукції — два рази на рік), а фізичними особами - два рази на рік. Два рази на рік означає - до 15 серпня і 15 листопада.

Якщо сума плати за землю не погашається платником у наведений вище термін, то вона визнається сумою податкового боргу платника.

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються за такі правопорушення:

• ненадання у строк податкової декларації (штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

• у разі, коли контролюючий орган виявив заниження суми податкового зобов'язання (штраф у розмірі 100 % від несплаченої суми плюс пеня за кожен день прострочення);

• у разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, нарахо­вується пеня від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати плати за землю. У разі, коли платник податків до початку перевірки його діяльності контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'я­зання та погашає його, пеня не нараховується.

Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.

Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати земель­ного податку, сплачують податок не більш як за два попередні роки.

Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платнику допускаються не більш як за два попередні роки.

Запитання для самоконтролю

1.Які податки справляються за угодами з переходу прав власності на землю?

2.Що являє собою плата за землю?

3.Хто є суб'єктами і що є об'єктом плати за землю?

4.Які напрями використання плати за землю?

5.Як класифікуються пільги зі сплати земельного податку?

6.У чому полягають пільги зі сплати земельного податку?

7.Які застосовуються санкції за порушення порядку плати за землю?

Література

Основна

13.1. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 560.


Лекція № 14

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Плата за землю сплачується юридичними особами:

  1. 2.2 Плата за землю
  2. 4.2. Облік розрахунків у підзвітними особами
  3. 9.3 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ПЛАТА ЗА ТРУД
  4. 3. Заработная плата как плата за труд
  5. 3. Предложение земли и спрос на землю
  6. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
  7. 4.3. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах
  8. 1. Бюджет як економічна та юридична категорія.
  9. Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті
  10. Юридична надійність векселя