Під вартістю землі прийнято розуміти

еквівалент корисності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець. Застосування терміна "імовірна сума грошей" має наголосити на тому, що вартість є абстрактною категорією, призначення якої полягає у формуванні загального погляду ринку на вигоди від володіння землею за умов, що вона не була об'єктом купівлі-продажу. Конкретним проявом вартості є ціна землі; вона так само, як і вартість, вказує на грошові відносини, але лише на ті, що приписуються земельній ділянці покупцем і продавцем за результатом укладеної угоди. Оскільки сторони трансакції мають характерні фінансові можливості, мотиви або особливі інтереси, ціна може не відповідати узагальненим поглядам ринку на вигоди від володіння землею, тобто не збігатися з вартістю.

Основним чинником формування вартості та ціни землі, як і будь-якого ринкового товару, є співвідношення попиту і пропону­вання. Але, ураховуючи специфіку використання землі - велику роль природних та біологічних процесів, вагомим фактором формування вартості (ціни) стає земельна рента, тобто дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

Земельна рента виступає у двох різновидах - як диференціальна та абсолютна. Умовами існування диференціальної ренти є відмінності у природній родючості ґрунтів, а також місце­положення земельної ділянки відносно концентрації попиту. Господарства, що розміщені на кращих землях, створюють додатковий дохід, якого позбавлені виробники, працюючі на гірших землях.

Щодо місцеположення земельних ділянок, то природна обмеженість землі (її не можна створити) призводить до обмеженого пропонування, а отже, у місцевостях, де бажаючих придбати землю припадає декілька на одного продавця, останній одержує додатковий диференціальний рентний дохід за рахунок конкуренції покупців. У сільському господарстві, крім диферен­ціальної ренти, створюється абсолютна рента. Причиною її існування є та обставина, що якби власники гірших земель не отримували доходів (а вони позбавлені диференціальної ренти від природної родючості ґрунтів), то не використовували свої землі. Проте обмеженість землі вимушує використовувати всі придатні для сільськогосподарського виробництва земельні ділянки, тому в ціні вирощеної продукції присутній дохід, не пов'язаний з родючістю землі, — абсолютна рента.

Як вже зазначалося, вартість землі є грошовим еквівалентом її корисності. Але корисність проявляється не лише у грошовому виразі, а й іншими ознаками, наприклад рельєфом, природним ландшафтом, нарешті красою, які відобразити грошима неможливо у випадку, якщо не відбулася ринкова трансакція із землею і невідома її ціна. Однак земельні ділянки не є постійно предметом купівлі-продажу (тому їх ціна невідома), а використовуються як фактор виробництва і власник цього фактору має усвідомлювати порівняну корисність належних йому земельних ділянок. Саме для визначення корисності земель, не лише у вартісному виразі, проводиться їх оцінка, правові засади якої регулюються Законом України "Про оцінку земель" [10.1].

2.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Під вартістю землі прийнято розуміти:

 1. Ринок землі. Рента
 2. § 4. Ринок землі та природних ресурсів
 3. Обіг грошей держав, до яких входили землі України
 4. 6.5.6. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
 5. Операції з надання позик під забезпечення векселями
 6. Операції з надання позик під забезпечення векселями
 7. Під валютними резервами
 8. Вартість грошей
 9. Заставна вартість
 10. Вартість грошей.
 11. 6.5.6. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
 12. Балансова вартість
 13. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
 14. ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ
 15. Приведена (дисконтована) вартість
 16. Балансова вартість іноземної валюти