Основними юридичними актами, що встановлюють обмеження прав на землю, є:

1) Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІП [3.1], - визначає зміст обмежень;

2) Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 347 [3.2], — визначає основні принципи і механізм установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними;

3) Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель, затверд­жені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.08.1999 р. [3.3], - регламентують відображення в кадастро­вих відомостях обмежень прав на землю.

2. На використання власником земельної ділянки (або її частини) законом чи за згодою сторін можуть бути встановлені обмеження, причому перехід права власності їх не припиняє. Особливим видом обмеження є обтяження, яке стосується прав конкретних власника чи користувача певної земельної ділянки. Обмеження використан­ня земельної ділянки підлягають державній реєстрації та діють протягом терміну, встановленого законом або договором.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Основними юридичними актами, що встановлюють обмеження прав на землю, є::

 1. 28Теория прав собственности и ее основные положения.Понятие прав собственности.
 2. 2. Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами
 3. 6.2. Основные способы реструктуризации долга: отступное, зачет, новация, отсрочка и рассрочка платежа, уменьшение размера платежа, продажа имущества, перевод долга, уступка прав по исполнительному листу, выбор между уступкой прав и поручительством, мировое соглашение
 4. 2.2 Плата за землю
 5. 3. Предложение земли и спрос на землю
 6. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 7. § 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача
 8. Методи подолання несумісних обмежень у задачах перспективного та поточного фінансового планування
 9. Защита прав собственности и других вещных прав
 10. Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворення
 11. 4.3. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах
 12. 4.6. Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі
 13. Р. И. КАПЕЛЮШНИКОВ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (методология, основные понятия, круг проблем). Москва, 1990, 1990