Основними юридичними актами, що встановлюють особливості правового режиму земель різного призначення, є:

1)Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ИІ [2.1]- впроваджує основні засади правового режиму різних категорій земель;

2)Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХЩ2.2] - регулює лісові відносини, що виникають при використанні землі, надр, вод;

3)Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР[2.3] - формує водно-екологічний правопорядок;

4)Закон України "Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 р. № 1699-ІП [2.4] - встановлює правові та організаційні основи планування, забудови й іншого використання територій;

5)Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. № 2456-ХП [2.5] - визначає правові засади організа­ції, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів та об'єктів;

6)Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"від 25.06.1991 р. № 1264-ХП[2.6]-визначаєправові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

7)Закон України "Про курорти" від 05.10. 2000 р. № 2026-ІН [2.7] - спрямований на забезпечення використання з метою лікування і оздоровлення людей природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, які є надбанням народу України, та їх охорони.

8)Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 р. № 858-ІУ [2.8] — спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, місцевого самоврядування, юридич­ними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

2.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Основними юридичними актами, що встановлюють особливості правового режиму земель різного призначення, є::

 1. Шингель Н.А.. Правовой режим земель в Республике Беларусь. Курс лекций. – Мн.: ГИУСТ БГУ,2006., 2006
 2. § 7. Основные элементы правового режима банковских счетов
 3. Основные элементы правового режима текущих счетов физических лиц
 4. 4.3. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах
 5. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА БАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ S.W.I.F.T.
 6. § 3. Правовой режим служебных произведений
 7. 1.10. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ
 8. § 3 Правовые режимы банковской деятельности.
 9. Глава 1. Правовое регулирование режима наличных денег юридического лица
 10. Правовой режим осуществления расчетов и платежей
 11. Первый принцип - правовой режим осуществления расчетов и платежей
 12. 29.Деньги и валютные ценности. Особенности их правового режима.
 13. § 1. Общие положения о правовом режиме селекционных достижений