Основними нормативними документами, регулюючими ме­ханізм експертної грошової оцінки земель, є:

Оцінка нерухомості (нерухомого майна). Національний стандарт № 2, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 [12.1] (закладає методологічні підвалини економічного оцінювання різнотипних об'єктів нерухомості);

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 [12.2] (містить зміст розрахунків величин експертної грошової оцінки земельних ділянок різних видів і призначення);

Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 9 січня 2003 року № 2 [12.3] (визначає зміст і послідовність робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Завданням експертної грошової оцінки земель, як вже зазна­чалося, є одержання значення їх вартості, наближеного до ринкового. При цьому, за результатами розрахунків, як це не виглядає незвичним, вартість землі може бути від'ємною величиною, хоча прийнято вважати, що земля завжди має цінність. Таке трапляється у випадках, коли сума витрат на ліквідацію непри­датних для використання будівель або екологічно небезпечних об'єктів, розміщених у межах оцінюваної землі, перевищує вартість забудованої земельної ділянки.

Земельні ділянки молена типізувати за різними ознаками, наприклад за категоріями земель так, як подано у главі 1, але з метою їх експертної грошової оцінки вони поділяються лише на два такі види:

· вільні земельні ділянки;

· земельні ділянки з поліпшенням (нерухомість).

Як вже зазначалося, під земельним поліпшенням розуміється зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в ЇЇ межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також унаслідок господарської діяльності або проведення робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо).

Відповідно до названих видів застосовуються різні методи оцінки, тобто способи визначення вартості земельних ділянок за певною послідовністю оціночних процедур. Класифікацію методів експертної грошової оцінки земельних ділянок подано у табл. 12.1.


2. Експертна грошова оцінка вільної від поліпшення земельної ділянки може здійснюватися такими методами:

а) аналогів продажу;

б) прямої капіталізації чистого операційного доходу;

в) непрямої капіталізації чистого операційного доходу;

г) прямої капіталізації рентного доходу;

д) непрямої капіталізації рентного доходу.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Основними нормативними документами, регулюючими ме­ханізм експертної грошової оцінки земель, є::

 1. Основные нормативные документы
 2. Основные нормативные документы
 3. 27.1. Основные законодательные и нормативные документы
 4. 30.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 5. 19.1. Основные законодательные 2. и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 6. 20.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 7. 21.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 8. 23.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 9. 31.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 10. 18.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 11. 24.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 12. 25.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 13. 28.1. Основные законодательные и Нормативные документы, регулирующие объект проверки
 14. 17.2. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 15. 26.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки