3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотриму­вати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні законодавства.

3.2. Покупець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотриму­вати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні законодавства.

3.3. Після набуття права власності на земельну ділянку Покупець зобов'язується:

-забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

-додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-своєчасно сплачувати земельний податок;

-не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

-підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

-своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

-дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

-зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

______________________________________________________________________________

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

 1. § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки
 2. Обов'язки позичальника:
 3. Обов'язки кредитодавця:
 4. 3.1. Диспозитивність і рівноправність сторін
 5. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ
 6. 4.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників
 7. Обов’язкові резерви
 8. 2.2.Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.
 9. Обов’язкові резерви
 10. Обов'язкові реквізити векселя
 11. 2.10. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
 12. 10.3. Права та обов’язки подружжя в континентальному та англо-американському праві
 13. § 7. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін