Обмеження на використання земельної ділянки

являють собою права, умови та заборони, а саме:

а)права:

• на переважну купівлю у разі її продажу; б) умови:

• прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;

• початок і завершення забудови або освоєння земельної ділян­ки протягом установлених строків;

• здійснення будівництва, ремонту або утримання дороги;

• додержання природоохоронних вимог або виконання визна­чених робіт;

• надання права на полювання, вилов риби, збирання дико­рослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;

в)заборони:

• продажу або іншого відчуження певним особам протягом установленого строку;

• передачі в оренду (суборенду);

• провадження окремих видів діяльності;

• зміни цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду її поліпшення.

Як вже зазначалося, одним з об'єктів обмеження на використан­ня є прибережні захисні смуги. У їх межах забороняється:

> розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

> зберігання та застосування пестицидів і добрив;

> влаштування літніх таборів для худоби;

> будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідро­метричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

> влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рід­ких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

> миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. Крім того, у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється влаштування:

> полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;

> вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об'ємом понад 1 кубічний метр на добу;

> полів фільтрації та інших споруд для приймання і знезаражу­вання рідких відходів;

> а також застосування сильнодіючих пестицидів.

Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання, який визначається за проек­тами землеустрою. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берего­укріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних із судноплавством, встановлю­ються берегові смуги.

Обмеження у використанні встановлені також для земель:

- оздоровчого призначення - забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості земель;

- рекреаційного призначення — забороняється діяльність, що перешкоджає (може перешкоджати) використанню їх за призна­ченням, а також негативно впливає (може вплинути) на природний стан земель;

- морського транспорту - на підходах до портів (каналів), мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів.

3. Охоронні зони створюються:

• навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів куль­турної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

• уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля.

Охоронні зони поділяються на зони санітарної охорони та санітарно-захисні зони.

Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У їх межах забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди цим об'єктам.

Санітарно-захисні зони формуються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови. У їх межах забороняється будівництво об'єктів житла, соціальної інфраструктури та інших, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів і формувань для:

• забезпечення їх функціонування;

• збереження військового майна;

• охорони державного кордону;

• захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

4.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Обмеження на використання земельної ділянки:

 1. 4.Показники використання оборотних коштів та шляхи підвищення ефективності їх використання на підприємстві.
 2. § 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача
 3. Методи подолання несумісних обмежень у задачах перспективного та поточного фінансового планування
 4. Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворення
 5. 3.4. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Обмеження дієздатності фізичних осіб
 6. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
 7. Показники ефективності використання позикового капіталу.
 8. 8.3. Розрахунки з використанням платіжних карток
 9. Використання готівкової валюти на території України
 10. Аналіз розподілу і використання прибутку
 11. Тема 1.1. Предмет економічної теорії та її використання
 12. Оцінка ефективності використання оборотних акти­вів.