Об'єкти плати за землю, за якими встановлено 100-відсот­кову пільгу на невизначений термін:

• заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

• сільськогосподарські угіддя зон відчуження, безумовного відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю (відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 р.);

• хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

• за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

• землі державних сортовипробувальних станцій і сорто­дільниць, які використовуються для випробування сортів сільсько­господарських культур;

• земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

• землі кладовищ;

• землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортив­ них та оздоровчих закладів;

• земельні ділянки, у межах граничних норм, які встановлені Земельним кодексом України:

■ інвалідів І і II груп;

■ громадян, які виховують трьох і більше дітей;

■ та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу (пільга тимчасова);

■ пенсіонерів;

■ осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р.;

■ громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Органи місцевого самоврядування додатково можуть встанов­лювати пільги щодо плати за землю у вигляді часткового звільнення на певний строк чи зменшення суми земельного податку.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користу­вання (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, то податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.

3.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Об'єкти плати за землю, за якими встановлено 100-відсот­кову пільгу на невизначений термін::

 1. 2.2 Плата за землю
 2. 3. Предложение земли и спрос на землю
 3. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 4. Стратегічні напрямки розвитку і об'єкти планування.
 5. 4.Синтетичний облік заробітної плати.
 6. 3.Аналітичний облік заробітної плати.
 7. 12. За якими ознаками можна класифікувати банківські кредити?
 8. Суб'єкти
 9. Суб'єкти лізингу
 10. Об'єкти кредитування
 11. Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 12. 2.Утримання із заробітної плати.
 13. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи
 14. 83. За якими ознаками можна класифікувати комерційні банки?