МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

_______________________________ ___________________________________

_______________________________ ___________________________________

_______________________________ ___________________________________

_______________________________ ___________________________________

_______________________________ ___________________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

За ПРОДАВЦЯ За ПОКУПЦЯ

Керівник __/ _______ / Керівник __/ _______ /

м. п. м. п.
src="/files/uch_group50/uch_pgroup109/uch_uch963/image/21.gif" align=left hspace=840><< |
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 1. Обов'язкові реквізити векселя
 2. 3.1. Диспозитивність і рівноправність сторін
 3. 4.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників
 4. § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки
 5. § 7. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін
 6. § 3. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча 6 одна із сторін проживає за кордоном
 7. Основні вимоги до кредитних договорів.
 8. Електронний розрахунковий документ
 9. Філія
 10. Філія
 11. 3. Найменування платника
 12. § 1. Поняття та види доКазів у цивільному процесі
 13. § 1. Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового розгляду
 14. Іпотекодавець
 15. Повноваження суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
 16. Банківський платіжний інструмент
 17. 5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальнихактивів
 18. Переказний вексель
- Земельне право України - Земельное право Р. Беларусь - Земельное право России -
- Адвокатура - Административное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Бизнес - Бухгалтерский учет - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - История государства и права - Корпоративное право - Криминалистика - Маркетинг - Менеджмент - Право зарубежных стран - Трудовое право - Уголовное право - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника -