Метод непрямої капіталізації рентного доходу,

як і поперед­ній, використовується для оцінки земель сільськогосподарського призначення. Проте цей метод передбачає, що майбутній рентний дохід буде різнитися за роками внаслідок, наприклад, зростання родючості ґрунтів. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться за формулою 12.5; їй передують оцінні процедури, характерні для метода непрямої капіталізації чистого операційного доходу, які описано вище.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Метод непрямої капіталізації рентного доходу,:

 1. 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ
 2. 1. МЕХАНИЗМ ИЗЪЯТИЯ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ — НАЛОГОВЫЙ подход
 3. 3.5.1.2. Метод валового рентного мультипликатора
 4. 32. Анализ косвенных методов оценки налогооблагаемой базы по методу сопоставления доходов и расходов и по методу процентного начисления дохода
 5. Содержание и структура доходов организации. Методы признания доходов.
 6. 2.5. Метод капитализации дохода 2.5.1. Принципы, применяемые в методе
 7. Валовой рентный множитель
 8. Рентные платежи.
 9. Земельные и рентные отношения.
 10. РЫНОК И РЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 11. 2.8 Рынок земли  и рентные отношения.
 12. 3.5.3.1. Метод капитализации доходов
 13.     Метод измерения ВВП по доходам
 14. Економічна природа рентних відносин