Література

Основна

3.1.Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІП // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

3.2.Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від14.04.1997р. №347// Офіційний вісник України. - 1997.-Ст. 80

3.3.Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель, затверд­жені Державним комітетом України по земельних ресурсах від 04.08.1999 р. // Землевпорядний вісник. - 1999-2000. - № 3.

Додаткова

3.4.Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін. / Заред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

3.5.Земельне право України. - К.: Істина, 2003. - 448 с.

3.6.Земельное право Украиньї: Учебное пособие / Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондарь Л.А и др. /Под ред. А.А. Погреб­ного, И.И. Каркаша. - К.: Истина, 2002. – 216c

3.7.Шеремет А.П. Земельне право України: Навч. посібник. - К.:ЦУЛ, 2005.-632 с.

Лекція № 4

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Література:

 1. ЛІТЕРАТУРА
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 6. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 7. Список рекомендованої літератури
 8. Література
 9. ЛІТЕРАТУРА
 10. ЛІТЕРАТУРА
 11. Література
 12. Література: