2. Іпотекою

є форма забезпечення виконання іпотекодавцем (боржником) свого зобов'язання, коли заставою виступає належна йому нерухомість. Вона залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, а іпотекодержатель (кредитор) має право, у випадку невиконання боржником зобов'язання, одержати задо­волення своїх вимог за рахунок цієї нерухомості; при цьому переважно перед іншими кредиторами, вимоги яких не підкріплені іпотекою.

Іпотека оформляється іпотечним договором між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі, що підлягає нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити положення щонайменше про:

• вартість нерухомості;

• право власності іпотекодавця на нерухомість;

• цільове призначення земельної ділянки;

• відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на нерухомість;

• визначення способу звернення стягнення нерухомості на користь кредитора.

Якщо предметом іпотеки є будівлі (споруди), що розташовані на земельній ділянці, належній іпотекодавцю на праві власності, то вони передаються в іпотеку разом із цією ділянкою. У випадку, коли земельна ділянка лише використовується іпотекодавцем, а належить іншій особі, після звернення стягнення на будівлі (споруди) їх новий власник набуває прав і обов'язків, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови оренди (користування) землі.

Так само, якщо предметом іпотеки є земельна ділянка, а на ній розташовані будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю на праві власності, то земля підлягає передачі в іпотеку разом із будівлями (спорудами). Після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ділянку, на якій розташовані будівлі (споруди), що належать іншій, ніж іпотекодавець, особі, новий власник земельної ділянки зобов'язаний надати власнику будівлі (споруди) такі самі умови користування земельною ділянкою, які мав іпотекодавець. Слід зазначити, що заставодержателем земельної ділянки сільсько­господарського призначення можуть бути лише банки.

Об'єкти незавершеного будівництва, розташовані на переданій в іпотеку земельній ділянці, вважаються предметом іпотеки, незалежно від того, хто є власником об'єкта незавершеного будівництва.

Основними підставами припинення іпотеки земельної ділянки є:

> припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору;

> продаж земельної ділянки;

> набуття іпотекодержателем права власності на земельну ділянку;

> визнання іпотечного договору недійсним.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 2. Іпотекою:

 1. Іпотека
 2. 54. Назвіть суб’єктів іпотечного кредиту.
 3. Заставна вартість
 4. Іпотечний кредит
 5. Основне зобов’язання
 6. Іпотечний кредит
 7. Іпотекодержатель
 8. потекодавець
 9. 10.4. Іпотечний кредит
 10. 10.4. Іпотечний кредит
 11. Іпотечний кредитор
 12. Іпотечний кредитор
 13. Іпотечний сертифікат
 14. 53. Дайте загальну характеристику іпотечного кредиту.
 15. Майновий поручитель
 16. Сертифікати участі
 17. Іпотечний сертифікат
 18. Іпотечний сертифікат
 19. іпотечний кредит