Форми карток особових рахунків по земельному податку та орендній платі за землю

мають лицьовий та зворотний боки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння земельного податку та орендної плати за землю та дані про платника. Зворотний бік картки призначено для обліку стану розрахунків платників із бюджетом (суми нарахування та сплати земельного податку та орендної плати за землю, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит щодо розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачені, та суми, заявлені до відшкоду­вання тощо).

Особові рахунки відкриваються щорічно за платниками, які:

> перебувають на податковому обліку - з початку року шляхом перенесення сальдо розрахунків платника до бази даних поточного року;

> узяті на податковий облік протягом поточного року – на підставі реєстрів платників з моменту нарахування або сплати земельного податку та орендної плати за землю (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Підрозділ адміністрування облікових показників та звітності щоденно передає до підрозділів оподаткування фізичних та юридичних осіб, які відповідають за адміністрування земельного податку та орендної плати за землю інформацію щодо надходження нез'ясованих платежів.

Номери карток особових рахунків юридичних осіб відповідають ідентифікаційним кодам, а фізичних осіб - ідентифікаційним номерам.

Кожна картка особового рахунку не лише обліковується в АІС, а й має безпосередній вихід до Єдиногой банку даних про платників податків.

У разі, якщо платник земельного податку та орендної плати за землю переходить на облік з одного органу державної податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не відкривається, а передається з органу державної податкової служби за попереднім місцем реєстрації платника, якщо земельна ділянка залишається за старим місцем реєстрації, то особистий рахунок по платі за землю до ДПІ за новим місцем реєстрації не передається.

Особлива увага приділяється нарахуванню в особових рахунках платників земельного податку та орендної плати за землю:

■ податкових зобов'язань, штрафних санкцій та пені, що самостійно визначені платниками або нараховані органом держав­ної податкової служби;

■ пені за порушення встановлених строків погашення узгод­женого податкового зобов'язання;

■ відсотків за користування розстроченням (відстроченням) податкових зобов'язань.

У випадку, якщо виявлені помилки в інформації, що міститься в картках особових рахунків, працівники підрозділів обліку та звітності формують протокол помилкових записів. Над їхнім усуненням працюють фахівці підрозділів оподаткування фізичних та юридичних осіб, і після виправлення помилок здійснюється повторне введення даних.

У разі виявлення податкової заборгованості органи державної податкової служби направляють податкові повідомлення, що містять вимоги платникам податків погасити заборгованість.

На вимогу платника на підставі даних карток особових рахунків здійснюється звірення стану його розрахунків, про що повідом­ляється платник.

4.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Форми карток особових рахунків по земельному податку та орендній платі за землю:

 1. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 2. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 3. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 4. 2.2 Плата за землю
 5. 3. Предложение земли и спрос на землю
 6. § 2. Акционерные земельные банки. — Их устройство. — Их операции. — „Иррегулярные" операции земельных банков.
 7. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 8. 2. Податки та податкова система.
 9. Реформування податку на прибуток підприємств
 10. 8.3. Розрахунки з використанням платіжних карток
 11. Податки. Податкова система України
 12. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.
 13. Лекція 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
 14. Реформування податку на прибуток підприємств
 15. 5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ