Договір міни, (додаток В) може передбачати:

• обмін сторонами договору земельними ділянками;

• або обмін земельної ділянки на інший товар.

У випадку, якщо земельна ділянка обмінюється на товар (земельну ділянку) більшої вартості, договором може бути встановлена доплата.

Право власності на обмінювані об'єкти, якщо інше не встанов­лено договором, переходить до сторін угоди одночасно після виконання зобов'язань щодо передання ними об'єктів один одному.

Міна приватної земельної ділянки здійснюється таким чином:

> оформлення необхідних землевпорядних документів на земельну ділянку, що буде вимінюватися;

> оцінка земельних ділянок;

> оформлення договору міни;

> нотаріальне посвідчення договору міни;

> оплата операції міни земельних ділянок;

> виготовлення державного акта на виміняні земельні ділянки;

> одержання державних актів на виміняні земельні ділянки;

> державна реєстрація виміняних земельних ділянок.

За договором дарування (додаток Г) дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому обдарованому безплатно земельну ділянку у власність. Для здійснення договору дарування необхідна як воля дарувальника, так і згода обдарованого, який має право через певні причини відмовитися від прийняття дарунку.

За відсутності згоди на прийняття земельної ділянки, що не виражено ні в якій формі, такий договір не визнається укладеним.

Договір пожертви є окремим випадком договору дарування земельної ділянки для досягнення обдарованим певної, наперед обумовленої пожертвувачем мети. Останній має право здійснювати контроль за використанням земельної ділянки і, якщо пожертва використовується не за призначенням, вимагати розірвання договору. Якщо виявилося, що використання пожертви за призначенням неможливе, використання її за іншим призначенням відбувається лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи — за рішенням суду.

Запитання для самоконтролю

1.У чому полягає зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки?

2.Що являє собою угода міни земельної ділянки?

3.Чим відрізняються угоди дарування і пожертви земельних ділянок?

4. Які суттєві умови договору успадкування земельної ділянки?

Література

Основна

7.1.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

7.2.Земельний кодекс України від 10.25.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Лекція № 8

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Договір міни, (додаток В) може передбачати::

 1. Платіжний додаток картки НСМЕП
 2. Платіжний додаток картки НСМЕП
 3. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
 4. Договір кредиту
 5. Договір страхування кредитів
 6. Що таке договір позики ?
 7. Як укладається договір банківського вкладу:
 8. Як укладається договір позики? У письмовій формі:
 9. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
 10. ДОГОВІР ПОЗИКИ
 11. Додаток А. Маса грошей в обіг