ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. ____________________« ____ » _________________200 _р.

_____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі_____________________

_______________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та______________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _____________________

_______________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки (надалі іменується "Договір") про таке.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ:

 1. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 2. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 3. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
 4. Договір кредиту
 5. Договір страхування кредитів
 6. Що таке договір позики ?
 7. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
 8. Як укладається договір банківського вкладу:
 9. ДОГОВІР ПОЗИКИ
 10. Як укладається договір позики? У письмовій формі:
 11. Кореспондентський договір
 12. Кореспондентський договір
 13. Кореспондентський договір
 14. ТЕМА II. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОДАЖИ