Державний земельний кадастр

- це єдина державна система, яка:

• встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності й права користування земельними ділянками;

• вказує місце розташування земельних ділянок;

• містить відомості про їх природну цінність і вартість. Він створюється і ведеться з метою:

> гарантування державою права власності (користування) земельними ділянками;

> інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, заінтересованих юридичних осіб і громадян при регулюванні земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель;

> обліку цінності землі у складі природних ресурсів та її вартості як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та просторового базису в суспільному виробництві;

> встановлення обґрунтованих розмірів платежів за землю;

> контролю за використанням і охороною земель;

> регулювання іншої діяльності, пов'язаної з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками.

Державний земельний кадастр як сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, технологічних, економічних та методич­них заходів включає:

• законодавчо визначену діяльність у галузі державного земельного кадастру та його правове регулювання;

• державне та самоврядне управління у галузі державного земельного кадастру;

• здійснення земельно-кадастрових робіт та ведення держав­ного земельного кадастру на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях, на підприємствах, в організаціях і установах;

• державний і самоврядний контроль за здійсненням земельно-кадастрових робіт;

• наукове, кадрове та фінансове забезпечення державного земельного кадастру.

Суб'єктами державного земельного кадастру є:

> органи виконавчої влади і місцевого самоврядування;

> власники та користувачі (у тому числі орендарі та суборенда­рі) земельних ділянок;

> замовники та розробники земельно-кадастрової докумен­тації;

> користувачі відомостей державного земельного кадастру. Об'єктами державного земельного кадастру є землеволодіння та землекористування (їх окремі частини), території адміністра­тивно-територіальних утворень або їх частин, територія України в цілому. Тому кадастр складається з трьох рівнів:

> місцевого (на рівні: підприємств, установ і організацій; сіл та селищ; міст; районів у містах);

> регіонального (АР Крим, області, райони);

> загальнодержавного (по Україні в цілому).

2.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Державний земельний кадастр:

 1. Земельный кадастр
 2. § 78. Кадастр земельный (люстрация и регулирование), домовый и промысловый
 3. 5.1.4. Государственный земельный кадастр как экономико-правовая система функционирования объектов недвижимости
 4. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 5. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 6. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 7. 5.3. Вплив державного кредиту на державний борг та економіку країни
 8. Кадастр
 9. Лекція 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
 10. § 2. Акционерные земельные банки. — Их устройство. — Их операции. — „Иррегулярные" операции земельных банков.
 11. Глава 11. Державний кредит і державний борг
 12. 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?
 13. 7. Складання звітності про виконання Державного бюджету органами Державного казначейства: А) місячна звітність Б) квартальна звітність В) річна звітність
 14. Земельный налог.
 15. Земельный налог
 16. Земельная рента –
 17. Учет земельного налога.
 18. § 3. Пользование земельным участком
 19. Метод капитализации земельной ренты
 20. Метод капитализации земельной ренты