ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Житлове право України: Навч. посіб. / М. К Галянтич, Г. І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с.

2. Житлове право України. На основе учебника Мічуріна Є.О., Сліпченко С.О., Соболева О.В.2001.

3. Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р.

4. Конституція України від 28 червня 1996 р.

5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.

6. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р.

7. Постанова Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р, "Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР".

8. Постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 22 червня 1998 р.

9. Постанова Ради Міністрів Української РСР № 342 від 9 вересня 1985 р. «Правила бронювання житлових приміщень»

10. Постанова Ради Міністрів УРСР №31 від 31 січня 1986 р. "Правила обміну житлових приміщень в Українській РСР".

11. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р.

12. Постанова Ради Міністрів УРСР № 88 від 02 лютого 1988 р.

13. Постанова Ради Міністрів УРСР № 208 від 03 червня 1986 р.

14. Постанова Ради Міністрів УРСР№ 186 від 30 квітня 1985 р. "Про примірний статут житлово-будівельного кооперативу"

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 1604 від 26 жовтня 2000 р. "Про затвердження положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

16. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001р.

17. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р.

18. Закон України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 р.

19. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

<< |
Источник: Житлове право України в схемах. 2016

Еще по теме ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Аналіз руху джерел власних коштів
 2. Джерела фінансування капітальних вкладень.
 3. РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ КОШТІВ
 4. 7.1. Джерела і методи фінансування
 5. Глава 11. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ
 6. РОЗДІЛ IV ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
 7. 8.2. Джерела фінансування капітальних вкладень
 8. 2. Фінансові ресурси підприємств і джерела їх формування
 9. 3. Склад та джерела формування  децентралізованих держдоходів
 10. 2.4. Джерела цивільного й торгового права Англії та США
 11. СПИСОК ДЖЕРЕЛ
 12. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
 13. 17. Класифікація інфляції за джерелами її виникнення.
 14. Список використаних джерел
 15. Список використаних джерел
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. 2.1. Поняття та види джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн
 18. 12. Мито як джерело доходів бюджету.