Громадяни України та інші фізичні особи як суб'єкти житлових правовідносин.


Kjjkjh

<< | >>
Источник: Житлове право України в схемах. 2016

Еще по теме Громадяни України та інші фізичні особи як суб'єкти житлових правовідносин.:

 1. Фізичні особи
 2. 3.2. Підвідомчість справ, що виникають з Житлових правовідносин
 3. 2.4. Фізичні та юридичні особи
 4. Суб'єкти
 5. Суб'єкти лізингу
 6. Житлове право України в схемах, 2016
 7. Суд як основний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин
 8. 2.Господарські товариства як суб'єкти підприємницької діяльності.
 9. Повноваження суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
 10. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ІНШІ ПРАВОВІ ФОРМИ ТОРГОВОЇ (ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
 11. Глава 5 СУД ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 12. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДУ ЯК ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 13. Змістовна характеристика категорії “належний суд” у контексті визнання суду основним суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин
 14. КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008, 2008
 15. 2.1. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 16. § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
 17. 78. Коли ухвалено закон України «Про національний банк України? Охарактеризуйте його основні положення.
 18. 3.1. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин
 19. Стратегічні напрямки розвитку і об'єкти планування.