Договірно-правове регулювання забезпечення житлом у державному житловому фонді.

Квартири (кімнати) жилих будинків, що перебувають у державній і колектив­ній власності, можуть надаватися громадянам у користування на підставі:

4. Бронювання житлових приміщень.

2. Договір піднайму житлового приміщення.

<< | >>
Источник: Житлове право України в схемах. 2016

Еще по теме Договірно-правове регулювання забезпечення житлом у державному житловому фонді.:

 1. 4.3. Договірне регулювання вкладних операцій
 2. 4.3. Договірне регулювання вкладних операцій
 3. 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?
 4. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 5. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 6. 3 Державне регулювання бюджетного обліку
 7. Саморегулювання та державне регулювання економіки
 8. 19. Державне регулювання інфляції.
 9. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки
 10. 4.Механізм державного регулювання оплати праці.
 11. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.
 12. 4.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх повноваження.
 13. 2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпорати­вних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні
 14. Глава 17 РЕЛЬ ДЕРЖАВИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
 15. 1.Цілі, методи і основні напрями|направлення| державного регулювання економіки.