Шимон С. І.. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ,2004. — 220 с.. 2004

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Цивільне та торгове право зарубіжних країн». Навчальний матеріал охоплює загальну характеристику цивільно-правових систем сучасного світу, огляд основних інститутів цивільного та торгового права країн континен­тальної та англо-американської правових систем на прикладі Німеччини, Франції, Англії та США, базується на джерелах цивільного та торгового права цих країн і здобутках юридичної науки у цій галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності «Правознавство», а також студентів інших спеціальностей, аспірантів, фахівців у галузі права.

<< | >>
ОСНОВНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО Й ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ФІЗИЧНА ОСОБА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ІНШІ ПРАВОВІ ФОРМИ ТОРГОВОЇ (ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ Й ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
РЕЧОВІ ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ДОГОВОРИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
СПАДКОВЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Книги и учебники по дисциплине Гражданское и торговое право зарубежных стран:

  1. Контрольная работа по дисциплине «Коммерческое право» - 2010 год
  2. Ившингийн Идэш. Правовой СТАТУС компании в гражданском праве Монголии: проблемы совершенствованиЯ правового регулированиЯ управлениЯ компаниЯМИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2006 - 2006 год
  3. АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА БАНКРОТСТВА - 2005 год
  4. А. Ю. Бушев, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. Коммерческое право зарубежных стран /А. Ю. Бушев, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло; Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. -СПб.,2003. -288 с. - 2003 год
  5. Солодченко В.С., Котов Г.М.. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учеб.пособие. СПб.: Изд.центр СПбГМТУ, 2002, 243 с. - 2002 год
  6. В.С.Мартемьянов. Хозяйственное право зарубежных стран: учебник - 1994 год
  7. Н.К. Финкель. Патентное право США. Свод законов - 1987 год