Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. 2016

| >>

Книги и учебники по дисциплине История государства и права Р. Беларусь:

  1. Мазарчук, Д.В.. История государства и права Беларуси: ответы на экзаменац. вопр. / Д.В.Мазарчук. — 2-е изд. -Минск,2008. — 96 с. - 2008 год
  2. В. А. Круталевіч, I. А. Юхо. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.). MIHCK «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА» - 2000 год