В. А. Круталевіч, I. А. Юхо. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.). MIHCK «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА». 2000

<< |
Глава 1 РАСІЙСКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ 1917 г. I НАЦЬШНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ САМАВЫЗНАЧЭННЕ БЕЛАРУСІ
Глава 2 ЛІТОЎCKA- БЕЛАРУСКАЯ САВЕЦКАЯ РЭСПУБЛІКА
Глава 3 НАЦЫЯНАЛЬНА-АДРАДЖЭНСКІ РУХ У НОВЫХ УМОВАХ
Глава 4 АДНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ
Глава 5 МІРНЫ ДАГАВОР
Глава 6
БЕЛАРУСКАЯ IІѴІІІЫЧІІЛЯ ЭМІГРАЦЫЯ Ў НОВЫХ УМОВАХ
Глава 8 ССРБ - ДЦНА 3 3ACHABAfI Ь HIЦ САЮЗА CCP
Глава 9 ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА BA ЎМОВАХ ШМАТУКЛАДНАСЦІ ЭКАНОМІКІ I ЛІБЕРАЛІЗАЦЫІ IІА ІГГЫЧІIAI A РЭЖЫМУ (1921-1929)
Глава 10
Глава 11 БЕЛАРУСКАЯ CCP ПДЦ ЧАС ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1939- 1945)

Книги и учебники по дисциплине История государства и права Р. Беларусь:

  1. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі - 2016 год
  2. Мазарчук, Д.В.. История государства и права Беларуси: ответы на экзаменац. вопр. / Д.В.Мазарчук. — 2-е изд. -Минск,2008. — 96 с. - 2008 год