Т. Р. С. АЛЛАН. КОНСТИТУЦІЙНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Ліберальна теорія верховенства права Переклад з англійської Ростислава Сеяківа. Київ. «Києво-Могилянська академія», 2008. 2008

У книзі «Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права» оксфордський професор права Т. Р. С. Аллан летально аналізує механізми функціонування судової системи у відкритому суспільстві та наголошує на ролі чесного судочинства для демократичного суспільного ладу. Суд повинен залишатися незалежним від впливів і законодавчої, і особливо виконавчої гілок влади. Відповідно, судді у своїй діяльності понад норми законодавства та розпорядження урядових інституцій повинні ставити положення конституції як основного й первинного суспільного закону. Т. Р. С. Лллан переконливо доводить вагу базових свобод - слова, совісті, зібрання - для побудови необхідної для демократії рівноваги впливу гілок влади, а також належного судового захисту громадянина. Кожен із громадян за умов відкритого суспільства діє як свідомий моральний агент забезпечення стійкості та прозорості системи конституційної справедливості. У книзі реферовано головні західні теорії права XIX та XX сторіч, наведено численні приклади, взяті безпосередньо із практики конституційних судів Великобританії, США та Австралії.

<< |

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави та права України:

  1. Євтошук Юлія Олегівна. ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 - 2015 год