Бойко І.Й.. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349— 1569 pp.) : монографія /І. И. Бойко. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2009. - 628 c.. 2009

У монографії вперше в українській правничій літературі здійснено комплексне історико-правовс дослідження формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 pp.). Ha основі історико-правових джерел проаналізовано передумови та наслідки інкорпорації значної частини земель Галицько-Волинської держави Польщею у середині XIV ст. та розкрито особливості організації публічної влади у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 pp.). Показано особливості соціально- правового становища населення у Галичині, охарактеризовано основні джерела й інститути права, які діяли у краї в період його перебування у складі Польського Королівства. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів історичних та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією держави та права України.

<< | >>
P о з g і л 1
Роздіп 3 СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ГАЛИЧИНІ B СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА
Судові органи: організація та діяльність у Галичині
3.4. Самоврядування у Галичині
Роздіп 4
ПРАВО У ГАЛИЧИНІ
Загальна характеристика джерел права у Галичині (1349-1569 pp.)
Характерні pucu основних галузей та інститутів права у Галичині

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

 1. О.А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 - «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2015. - 309 с. - 2015 год
 2. Пашутін В.В., Мухіна Г.В., Суюсанов Л.І.. Історія держави і права України: практикум: Навчальний посібник / за ред. В.В. Пашутіна – Донецьк: ДЮІ,2010. – 250 с. - 2010 год
 3. ГЕОРГІЙ ПАПАКІН. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ: Урядуючі інституцп та державні установи IX — початку ХХ ст. ЛЕКЦІЇ. Київ - 2010 - 2010 год
 4. Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009 - 2009 год
 5. Катерина Диса. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIII століття. Київ - 2008 - 2008 год
 6. С.Г. КОВАЛЬОВА. СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА литовського. Монографія. Видавництво МДГУ ім. Петра Могили Миколаїв 2008 - 2008 год
 7. Терлюк І.Я., Флис І.М.. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї. - Львів: Вид-во Тараса Сороки,2008. - 300 с. - 2008 год
 8. Терлюк І.Я., Лепісевич П.М., Кольбенко С.В.. Західні українські землі в період міжвоєнної окупації: короткий нарис історії держави і права. - Львів,2007. - 92 с. - 2007 год
 9. Захарченко П.П.. Історія держави та права України: Навч. посіб. для дист. навч. — К.: Університет „Україна",2005. — 208 с - 2005 год
 10. Єрмолаєв В.М.. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження). - X.: Право,2005. - 272 с. - 2005 год
 11. Іванов В.М.. Історія держави і права: Навч. посіб. — K.: МАУП, 2002. — Ч. 2. —2003. — 224 с. — Бібліогр.: с. 218-221. - 2003 год
 12. Атоян O.H.. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания: Монография /МВД Украины, Луган. акад. внутр. дед им. 10-летия независимости украины; [Отв. ред. д-р юрио. наук, проф. Б.Г. Розовский], - Луганск: РИО ЛАВД,2003. - 530 с. - 2003 год
 13. Яцуба В.Г.. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Проблемні питання та можливі шляхи їх ВИРІШЕННЯ. Під загальною редакцією В.Г. Яцуби, Міністра Кабінету Міністрів України, кандидата наук з державного управління. Київ - 2003 - 2003 год
 14. Іванов В.М.. Історія держави і права України: Навч. посіб. — K.: МАУП,2002. — Ч. I — 264 с. — Бібліогр.: с. 257-260. - 2002 год
 15. Лісна І.С.. Становлення державності в Галичині (1918-1923 рр.). Монографія. - Тернопіль,2001. - 92 с. - 2001 год
 16. Тимощук О.В.. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ,2000. – 462 с. - 2000 год
 17. М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант). - 1996 год
 18. Ю. ПАВЛЕНКО, Ю. ХРАМОВ. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ у 1917 —1919 рр. (історико-генетичний аналіз). Київ “Манускрипт” - 1995 - 1995 год
 19. ВІКЕНТІЙ ШАНДОР. ЗАКАРПАТТЯ. ІСТОРИЧНО ПРАВНИЙ НАРИС ВІД IX CT. ДО 1920 - 1992 год
 20. Д-р К. Костів. КОНСТИТУЦІЙНІ АКТИ ВІДНОВЛЕНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917-1919 РОКІВ I ЇХНЯ ПОЛІТИЧНО-ДЕРЖАВНА ЯКІСТЬ. T O P O H T O , K A H A Д A - 1964 - 1964 год
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -