Внутрішньофірмові стандарти аудиту

Внутрішньофірмові стандарти є деталізацією національних і міжнародних стандартів, вони доводять вимоги загальноприйнятих стандартів до рівня конкретних методик і вказівок співробітникам аудиторської фірми. У той же час стандарти не повинні повністю регламентувати зміст діяльності аудиторів, вони не повинні повністю деталізуватися, оскільки це може перетворити аудит на механічний процес, не підкріплений професійними думками.

Під внутрішньофірмовими стандартами аудиторської діяльності слід розуміти документи, що деталізують і встановлюють єдині вимоги до здійснення та оформлення аудиту, прийняті і затверджені аудиторською фірмою з метою забезпечення ефективності практичної роботи. Внутрішньофірмові стандарти не повинні суперечити національним стандартам (якщо аудит проводиться відповідно до національних стандартів) і міжнародним стандартам (якщо аудит проводиться за міжнародними стандартами).

Значення внутрішньофірмових стандартів полягає у тому, що вони:

- сприяють дотриманню чинного законодавства, МСА і Кодексу професійної етики аудитора;

- удосконалюють організацію та процес надання аудиторських послуг;

- сприяють зменшенню трудомісткості аудиторських робіт;

- забезпечують високу якість аудиторських перевірок;

- створюють імідж аудиторській фірмі.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Внутрішньофірмові стандарти аудиту:

 1. Міжнародні стандарти аудиту
 2. РАЗДЕЛ II. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности
 3. 57. Стандарт аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки данных (КОД)»
 4. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 5. Стандарты международных платежных систем: PCI DSS и смежные стандарты
 6. Производственные стандарты и стандарты контроля качества продукции
 7. Третий этап: Золотослитковый стандарт ((Великобритания и США), золотодевизные стандарты остальные стран, 1926—1931 гг.
 8. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 9. 2. Возникновение аудита. Сущность и содержание аудита
 10. 105. Аудит издержек производства и обращения, аудит прочих затрат
 11. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 12. 72. Использование внутреннего аудита внешним аудитом